Om Sällskapet

Alvar Aaltosällskapet i Sverige
Alvar Aaltosällskapets ursprungliga huvuduppgift var att bidra till arbetet med att rädda Viborgbiblioteket från förfall. Restaureringen är genomförd och sällskapet har spelat en viktig roll i det arbetet. Sällskapets arbete har därefter kommit till uttryck genom föreläsningar, utställningar och ett fördjupat engagemang i V-dala Nation, en av få Aaltobyggnader i Sverige.

Programförklaring
Alvar Aaltos namn är synonymt med hög kvalitet, nytänkande och humanism inom Arkitektur och Design/formgivning. Vi kommer ha detta kvalitetsbegrepp som ledstjärna i den kommande verksamheten.

1. Aalto i Sverige.
Vi sätter fokus på Aaltos byggnads arv i Sverige bl.a. genom att utveckla engagemanget i V-Dala nation i Uppsala, en av Aaltos få byggnader i Sverige. Aaltos projekt i Hedemora och Avesta är givetvis av stort intresse för sällskapet med direkt koppling till Artek.

2. Föreläsningar.
Vi bidrar till en dagsaktuell debatt (i Stockholm/Sverige) genom att ordna arrangemang (för medlemmarna) med inbjudna gäster.

3. Kontakten mellan Sverige och Finland.
Vi utvecklar kontakten mellan Sverige och Finland genom att primärt ordna utbyte av föreläsningar men också genom samarbeten som kan ta sig andra uttryck.

Ekonomi och samarbeten
Sällskapet ”är” sina medlemmar och är beroende av medlemsavgifter för den fortsatta verksamheten.
Sällskapet kommer aktivt att söka samarbeten med institutioner och näringsliv för samfinansiering av publika arrangemang. Det finns många som delar Aalto-sällskapets intresse för att bygga vidare på den kulturella kontakten mellan Sverige och Finland och även delta i arrangemang som främjar kvalitet i byggandet. Det kan även bli aktuellt att söka medel via fonder t.ex. för engagemang av internationella föreläsare.

Kommunikation och medlemskap
Från och med 2013 har vi övergått till att informera/kommunicera via denna hemsida samt via mail. Vi ber dig därför att uppge en mailadress i samband med inbetalningen av medlemsavgiften. För de som inte har tillgång till mail ordnar vi på förfrågan att informationen kan sändas via post.

Välkommen
Klas Ruin, ordförande