Styrelse och ledamöter

IMG_5821

Sällskapets hedersstyrelse

Ambassadör Harry Helenius, ordförande
Bo Sylvan
Olle Granath
Arne Branzell
Johan Celsing
Kristian Gullichsen
Bengt O H Johansson
Tomas Lidman
Beate Sydhoff
Kajsa Mattas
Eva Rudberg
Thomas Sandell
Robert Weil

Arkitekt Jan-Krister Boman (postumt)

Sällskapets styrelse

Klas Ruin, ordförande
Anders Brushammar, kassör
Margit Klint, sekreterare
Camilla Schlyter
Tua Franklin
Stuart Wrede

Valberedning

Joen Sachs
Hedvig Hedqvist
Bengt Packalen