Föreläsningar 2009

Föreläsningar - Jyrky Tasa, Kirsti Siven

Föreläsningar

Kirsti Sivén & Asko Takala
25 november, 18.00 Konstakademin, Fredsgatan 12

En av Finlands ledande arkitekter, och partner i Kirst Siven & Asko Takala Architects, har blivit känd för sina skickligt anpassade moderna bostäder i gammal urban miljö i Helsingfors. Hon har också ritat många innovativa ”low rise, medium density” bostadskvarter samt ansvarat för en rad eleganta villor.

Teemu Kurkela
14 november, 18.00 Konstakademin, Fredsgatan 12

Jyrki Tasa
11 november, 18.00 Konstakademin, Fredsgatan 12

Professor vid Uleåborgs Arkiteturskola och delägare i NRT arkitekter i Helsingfors är en av Finlands ledande arkitekter.

På 1980talet utmanade han den Aaltos modernistiska likriktning som dominerade den finska arkitekturen med projekt som tex shopping centret Bepop i Björneborg. Med house Into, följt av house Moby Dick samt andra projekt blev han ocksa en banbrytare i förnyandet av den Finska modernismen. House Into, med sin spektakulärt konstruerade spiraltrappa är kanske det viktigaste privathuset i Finland sedan Villa Mairea. Jyrki Tasa är också känd för sina innovativa bostads kvarter samt för sin eleganta detaljering.