Föreläsningar 2010

Tham Videgårdh Villa Tarskovskji

Under våren 2010 presenterar det svenska Alvar Aaltosällskapet

tre svenska arkitektkontor i Finland i samarbete med arkitektur-

museet i Helsingfors. Arrangemanget är en uppföljning av höstens

föreläsningsserie i Stockholm, då tre finska kontor presenterade sin

verksamhet på Konstakademien.

27 januari. Tham Videgård. Bilden visar det sommarhus i Stockholms skärgård kontoret färdigställde 2006.

10 februari. Susanne Ramel från arkitektkontoret Marge.

17 februari. Johan Celsing från från Celsing arkitektkontor.

Samtliga föreläsningar äger rum på Arkitekturmuseet, Kaserngatan 24 i Helsingfors. Språket är engelska.