Om Läget

Presskommentarer från symposiet 2010. En rapport finns till försäljning via Arkitekturmuseets bokhandel.

Arkitekten 10.09