Aaltomatinén 2008

Aaltomatiné 2008

Välgörenhetsmatiné i Alvar Aaltos namn till förmån för Viborgbibliotekets upprustning

Konfrencier Jan-Krister Boman har hastigt gått bort. En minnesstund kommer att hållas i samband med denna soare.

Program

Rasmus Wærn, ordf. Alvar Aalto-sällskapet inleder
Mikko Mansikka, ordf. för Alvar Aalto-stiftelsen berättar om varumärket “Alvar Aalto”, dess betydelse och om stiftelsens verksamhet.
Sebastian Iivonen, piano. Nioårige Sverigefinländaren Sebastian Iivonen vann världsmästerskapet i pianospel senaste höst i Lettland. Han tilldelades även tävlingens Grand Prix, som föräras en exceptionellt begåvad ung pianist. Den unge pianisten har redan får flera inbjudningar att konsertera i olika länder i Europa.

Paus

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef, Avesta, Erik Stark, arkitekt SAR MSA, och Jan-Krister Boman skulle ha berättat om Akropolis, Alvar Aaltos stadscentrumförslag i Avesta från 1944 som fått ny aktualitet.
Severi Blomstedt, f.-46, arkitekt och chef för Finlands arkitekturmuseum, Helsingfors Severi Blomstedt berättar om museets verksamhet och reflekterar kring Aaltos kulturarv.

Ett program av:
Alvar Aalto-sällskapet i Sverige i samarbete med Samfundet Sverige-Finland och Finlandsinstitutet. Med benäget bistånd av Finlandshuset konferens Fazer Amica AB,Nyréns arkitektkontor AB, Silja Line, iittala och Öhrlings PriceWaterhouseCoopers